ZBUTJA E RISKUT NË VEND DEPOZITIME – RAPORTI FINAL
Emri i dokumentit: ZBUTJA E RISKUT NË VEND DEPOZITIME – RAPORTI FINAL
Përshkrimi:

Nisma “Për zbutjen e riskut në vend depozitime” lindi si një nevojë për të njohur në thellësi gjendjen ekzistuese të vend depozitimeve në rrafsh kombëtar dhe për të adresuar një grup zgjidhjesh të përshtatshme për zbutjen e risqeve që këto infrastruktura shfaqin. E udhëhequr nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kjo Nismë përfshiu stafet e Prefekturave dhe Bashkive në të gjithë Shqipërinë.


Tags: , , ,