Tag Archives: waste collection services

RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 1

Ky rast studimor është zhvilluar nga ekspertët vendorë të Komunës Dajç me mbështjetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvilimin e Habitatit dhe HELVETAS- Sëiss Intercooperation Albania, në kuadër të zbatimit të komponentit të manaxhimit të mbetjeve për vitin 2013. Rasti studimor është rezultat i punës së bërë nga ekspertët vendore të Komunës Dajç në zbatim […]