Tag Archives: Separation of Recyclable Waste

Plani i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Qendra për Ndarjen e Mbetjeve të Riciklueshme në Lezhë

Në vitin 2011, Bashkia Lezhë është shpallur fituese e një granti nga dldp për bashkëfinancimin e projektit “Hartimi planit të menaxhimit të mbetjeve dhe ndërtimi i qendrës për ndarje dhe riciklim”.  Projekti arriti të harmonizojë përpjekjet dhe  kombinojë financimin me një tjetër mbështetje: “Pastrimi me pjesëmarrje i plastikës dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë” […]