Tag Archives: Rreshen

PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik

•Analiza e gjendjes ekzistuese •Percaktimi i vizionit dhe objektivave vendore •Percaktimi I alternativave dhe skenareve per menaxhimin ndervendor te mbetjeve; •Diskutime i grupit te punes dhe grupeve te interesit rreth ketyre skenareve, mbi kostot dhe tarifat per zbatimin e objektivave te planit •Hartimi i rregulloreje per administrimin e landfillit •Investimet dhe zbatimi i tyre Finalizimi […]