Tag Archives: PLANI I GRUMBULLIMIT

PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Bashkia Shkodër e planifikonte menaxhimin e plehrave me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në ditë dhe për njeri. Kjo vlerë bazohet në standardet e përdora nga qeveria e mëparshme më 1996. Duke konsideruar volumin e plehrave mbledhur aktualisht nga një shërbim që nuk e mbulon krejt qytetin dhe në krahasim me prodhimin e […]