Tag Archives: Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Prezantimet e Konferencës Kombëtare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016

  Prezantimet e Konferencës Kombetare “Shërbimi i Menaxhimit të Mbetjeve: mësime dhe gjetje pas reformës territorial administrative”, Tiranë 15 Qershor 2016