Tag Archives: LEZHË

PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE 2011 – 2015 BASHKIA LEZHË

Duke e konsideruar mbrojtjen e mjedisit si një domosdoshmëri për zhvillim të qëndrueshëm të zonës së Lezhës dhe me impakt të ndjeshëm mbi zhvillimin e turizmit, higjenës, shëndetit dhe atë ekonomik, është përgjegjësi dhe kënaqësi të prezantoj “Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta” për periudhën pesevjeçare 2011-2015. Ky Plan është pjesë e rëndësishme e  […]