Tag Archives: IMPLEMENTATION SCHEME

MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE BASHKIA SHKODËR

Kjo strategji do të fokusohet në nevojën për të paraqitur sistemin e ri të mbetjeve për qytetin e Shkodrës. Qëllimi i kësaj strategjie është të informojë qytetarët mbi sistemin e ri dhe të rrisë ndërgjegjen e tyre mbi menaxhimin e drejtë të mbetjeve që ata prodhojnë. Kjo strategji do të zbatohet duke u bazuar në […]