Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Shengjin
Emri i dokumentit: Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Shengjin
Përshkrimi:

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Shëngjinin ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve në Shëngjin. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të saj, që nga ato natyrore dhe njerëzore, si dhe mungesa totale e informacionit për një vizitor të pritshëm apo vizitor që ka mbërritur, angazhoi më shumë stafin e Komunës në gjetjen e një zgjidhjeje.