Workshop Discussions |MINUTES
Emri i dokumentit: Workshop Discussions |MINUTES
Përshkrimi:

QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR
Reforma e Modernizimit të Qeverisë dhe Qeverisjes Vendore
Ekspertë: Artan Rroji, FLAG


Tags: , ,