Me Afer Njerezve dhe Fokusuar tek Qytetari
Emri i dokumentit: Me Afer Njerezve dhe Fokusuar tek Qytetari
Përshkrimi:

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.