Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)
Emri i dokumentit: Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)
Përshkrimi:

“Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)
Sesioni II: Politikat e eQeverisë vendore: Gjetje & Rekomandime
Ekspert: Artan Rroji


Tags: , ,