Manual Operativ i Administrimit të Lendfillit të Bashkisë Rubik–Rreshen në Cekaj
Emri i dokumentit: Manual Operativ i Administrimit të Lendfillit të Bashkisë Rubik–Rreshen në Cekaj
Përshkrimi:

Ky manual vjen si një instrument ilustrativ mëse i domosdoshëm për strukturat vendore, si përgjegjësit kryesore në administrimin e mbetjeve të ngurta urbane, për t’i udhëzuar ato në drejtim të administrimit operativ të një lendfilli sanitar.


Tags: , ,