MTBP i shkurter Kallmeti
Emri i dokumentit: MTBP i shkurter Kallmeti
Përshkrimi:

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si dhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.


Tags: ,