RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 1
Emri i dokumentit: RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 1
Përshkrimi:

Ky rast studimor është zhvilluar nga ekspertët vendorë të Komunës Dajç me mbështjetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvilimin e Habitatit dhe HELVETAS- Sëiss Intercooperation Albania, në kuadër të zbatimit të komponentit të manaxhimit të mbetjeve për vitin 2013.

Rasti studimor është rezultat i punës së bërë nga ekspertët vendore të Komunës Dajç në zbatim aktiviteteve dhe mbështetjes së dhënë në kuadër të Modulit 1, që ka në fokus përmirësimin e performancës së shërbimit të grumbullimit të mbetjeve urbane në drejtim të cilësisë, efektivitetit dhe efiçeës së shërbimeve.


Tags: ,